O fundacji

Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”

jest organizacją skupiającą doświadczonych muzyków, aktorów, pedagogów, którzy za cel postawili sobie wspieranie młodych talentów.

Celem Fundacji jest:

1. Organizacja, promocja i wspieranie rozwoju talentów dzieci i młodzieży, szczególnie z małych ośrodków miejskich i wiejskich.

2. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym działania artystyczne a w szczególności muzyczne.

3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

W rozwoju dzieci i młodzieży niezwykle ważne są pierwsze doświadczenia związane z szeroko pojętą sztuką.
Oprócz zabawy i radości tworzenia, istotne jest przekazywanie elementów wiedzy ułatwiających dalszy, samodzielny rozwój artystyczny.

Main Menu