Wypełnij prawidłowo poniższy formularz, aby zgłosić się do Konkursu na teksty piosenek.




Dane instytucji delegującej (w przypadku braku-wpisz swoje dane a jeśli jesteś niepełnoletni to koniecznie kontakt do rodzica/opiekuna)





Piosenka 1





Piosenka 2







Piosenka 3