Formularz warsztaty TOC szkoła podstawowa

    Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

    Formularz zgłoszenia na warsztaty TOC on-line: matematyka dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    Oświadczenie-przestrzeganie regulaminu