Formularz zgłoszeniowy tekst piosenki

  Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

  Formularz zgłoszenia na Ogólnopolski konkurs na teksty piosenek FMA 2022

  Dane instytucji delegującej

  Pierwsza piosenka

  Druga piosenka

  Trzecia piosenka

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Zgłaszając się do konkursu

  Oświadczenia