Formularz zgłoszeniowy tekst piosenki

Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

Formularz zgłoszenia na Ogólnopolski konkurs na teksty piosenek FMA 2020

Dane instytucji delegującej

Pierwsza piosenka

Druga piosenka

Trzecia piosenka

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgłaszając się do konkursu

Oświadczenia