Formularz zgłoszeniowy warsztaty JAVA

Formularz zgłoszeniowy warsztaty JAVA

    Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

    Formularz zgłoszenia na warsztaty JAVA on-line

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    Oświadczenie-przestrzeganie regulaminu