Formularz zgłoszeniowy Wyjątkowe Warsztaty Artystyczne FMA 2024

    Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

    Formularz zgłoszeniowy WWArt FMA 2024 r.

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    Zgłaszając się na Warsztaty