Formularz zgłoszeniowy Wyjątkowe Warsztaty Artystyczne-Przytok 2021 Turnus I

    Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

    Formularz zgłoszeniowy WWArt 9-18 lipca 2021 r.


    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    Zgłaszając się na Warsztaty