Formularz zgłoszeniowy Wyjątkowe Warsztaty Artystyczne-Przytok 2022 Turnus I

    Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

    Formularz zgłoszeniowy WWArt 8 - 17 lipca 2022 r.


    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    Zgłaszając się na Warsztaty