Formularz zgłoszeniowy Wyjątkowe Warsztaty Artystyczne-Przytok 2022 Turnus II

    Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

    Formularz zgłoszeniowy WWArt 12-21 sierpnia 2022 r.


    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    Zgłaszając się na Warsztaty