Formularz zgłoszeniowy Wyjątkowe Warsztaty Artystyczne-Przytok 2023 Turnus I

    Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

    Formularz zgłoszeniowy WWArt 14 - 23 lipca 2023 r.

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    Zgłaszając się na Warsztaty