Formularz zgłoszeniowy Wyjątkowe Warsztaty Artystyczne-Przytok 2023 Turnus II

    Uwaga ! W przypadku gdy zgłaszanym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia formularz wypełnia i wysyła rodzic lub prawny opiekun.

    Formularz zgłoszeniowy WWArt 11-20 sierpnia 2023 r.

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    Zgłaszając się na Warsztaty