P r o t o k ó ł z posiedzenia Jury
Koncertu Konkursowego Festiwalu Piosenki
„Rozdźwięki-Kutno 2012”
Kutno, 5 maja 2012r.