P r o t o k ó ł z posiedzenia Rady Artystycznej
Eliminacji do Festiwalu Piosenki
„Talenty Regionu Kozła-Siedlec2012”
Trzciel, 22 czerwca 2012 r.