Fundacja Młodzi Artyści dziękuje wszystkim autorom za nadesłane teksty.
Jednocześnie informujemy iż Rada Artystyczna nie przyznała wyróżnień ani nagród w konkursie na teksty piosenek.
Zachęcamy wszystkich początkujących autorów do czerpania inspiracji od znakomitych twórców tekstów piosenek, m.in. Joasz Kofta, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Jacek Cygan, Jan Wołek, Jeremi Przybora. (Alfabetycznie)
Rada Artystyczna jednogłośnie orzekła iż poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie jest wystarczający aby powstały z nich piosenki na płytę młodzi Artyści Śpiewają.
Zapraszamy do dalszej pracy oraz zgłaszania tekstów w naszych kolejnych konkursach.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu na Teksty Piosenek

 

1. Organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”.

2. Przedmiotem konkursu jest tekst do piosenki dziecięcej lub młodzieżowej o dowolnej tematyce.

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-21 lat zamieszkali na terenie Polski.

4. Każdy uczestnik może przesłać dwa teksty konkursowe.

5. Konkursowe teksty można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail fundacja@mlodziartysci.eu do dnia 20 czerwca 2015 roku.

Teksty muszą być przesłane jako załączniki - pliki tekstowe.

6. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane w innych konkursach.

7. Do zgłaszanego tekstu piosenki należy dołączyć dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie:

"Oświadczam iż jestem autorką/autorem tekstu/tekstów pt. ............. "

8. Fundacja ma prawo do wprowadzania zmian w treści nadesłanych na konkurs tekstów, na potrzeby dostosowania ich do tworzonych piosenek.

9. Fundacja ma prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.

10. Zwycięzców wyłoni Rada Artystyczna powołana przez Fundację, wyniki zostaną opublikowane w mediach oraz na stronie internetowej organizatora.

11. Nagrodzone teksty znajdą się na płycie z serii Młodzi Artyści Śpiewają wydawanej przez Fundację Młodzi Artyści.

12. Nagrodzeni otrzymają również drobny sprzęt audio.

13. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Fundacji bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.

14. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

15. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Fundacją.