JURY "Ogólnopolskiego konkursu na teksty piosenek 2017" po zapoznaniu się ze 196 nadesłanymi tekstami konkursowymi, postanowiło uhonorować:

Tytułami laureatów oraz nagrodami w postaci sprzętu audio, książek oraz pakietów płyt CD, następujące osoby:

Grupa I - rocznik 2007 i młodsi
Klaudia Sikora
Amelia Bedlechowicz


Grupa II - roczniki 2004-2006
Grzegorz Miduch
Aleksandra Czaplicka
Marcin Wiśniewski


Grupa III - roczniki 2001-2003
Ewelina Knopek
Krystyna Ratuszna


Grupa IV - rocznik 2000 i starsi
Ryszard Matusiewicz
Justyna Kobielska
Tomasz Zubek
Tomasz Pohl
Agnieszka RosołowskaTytułami wyróżnionych oraz nagrodami w postaci elektronicznych wersji płyt z piosenkami i podkładami muzycznymi następujące osoby:


Grupa I - rocznik 2007 i młodsi
Amelia Binda
Wiktoria Chudzik
Lena Wierzchoń


Grupa II - roczniki 2004-2006
Hanna Sajko
Kacper Olech
Maria Modrzyńska
Patrycja Dziadek
Maja Popiołek
Natalia Koroch
Zuzanna Bednarz
Anna Węgrzyniak
Julia Plecke
Zuzanna Bielańczuk


Grupa III - roczniki 2001-2003
Aleksandra Żółwińska
Ewelina Chwedaczuk


Grupa IV - rocznik 2000 i starsi
Anna Rataj
Izabela Łuc
Monika Rosińska
Zbigniew Kubat
Anna Rachwał
Elżbieta Muznerowska
Marcin Rostański
Beata Bonik
Zofia Litwinowicz
Agata Fater-Dębska
Michał Poźniak
Olga Sroczyńska
Viktoria Ivanenko
Anastazja Szacowna
Kasia Domańska
Marta Olender
Jadwiga Panasiuk
Dominika Zalewska
Anna Rachwał

Osoby wyróżnione prosimy aby zapoznały się z naszymi piosenkami na stronie http://mlodziartysci.eu/index.php?page=plyty-z-piosenkami-i-podkladami
i napisały do nas email z informacją, które podkłady chcieliby od nas otrzymać.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za nadesłane prace !
Realizujcie twórczo swoje pasje i piszcie o tym co Wam w duszy gra ! :)
Warto inspirować się przebogatą twórczością mistrzów pióra polskiej piosenki, m.in.: Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Jana Wołka, Jeremiego Przybory, Jonasza Kofty, Wojciecha Młynarskiego i innych.


Dziękujemy Wam za przesłane teksty do Konkursu - wpłynęło prawie 200 prac !!! :D

Wszystkie je przekazujemy do Jury złożonego z profesjonalnych kompozytorów oraz autorów tekstów.

Teksty będą oceniane z podziałem na cztery kategorie wiekowe.
I grupa - rocznik 2007 i młodsi
II grupa - roczniki 2004-2006
III grupa - roczniki 2001-2003
IV grupa - rocznik 2000 i starsi


Wyniki Konkursu ogłosimy w czerwcu b.r.


Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu na Teksty Piosenek

1. Organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”.

2. Przedmiotem konkursu jest tekst do piosenki dziecięcej lub młodzieżowej o dowolnej tematyce, w języku polskim.
Proponowane przez Organizatora tematy tekstów:
a) moje pasje, talenty, marzenia,
b) moja mała ojczyzna (region w którym mieszkam)

3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, zamieszkali na terenie Polski.

4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy teksty konkursowe.

5. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane w innych konkursach.

 

6. Konkursowe teksty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie:
Kliknij tutaj i zgłoś teksty do konkursu :)


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca 2017 roku.

 

7. Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży "Młodzi Artyści" z siedzibą w Zielonej Górze jest administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej się do konkursu - do czasu jego zakończenia.

Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,

Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.

8. Fundacja ma prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.

9. Zwycięzców wyłoni Rada Artystyczna złożona z profesjonalnych twórców piosenek. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.

10. Nadesłane teksty mogą znaleźć się na płytach wydawanych przez Fundację Młodzi Artyści.
Fundacja ma prawo do wprowadzania zmian w treści nadesłanych na konkurs tekstów, na potrzeby dostosowania ich do tworzonych piosenek (po uzgodnieniu z ich autorami).

11. Nagrodami w konkursie będzie ponadto drobny sprzęt audio, wydawnictwa książkowe, płytowe oraz profesjonalne podkłady do piosenek.

12. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Fundacji bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.

13. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

15. Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

18. Rada Artystyczna ma prawo nie przyznać nagród oraz wyróżnień, m.in. w przypadku jeżeli poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie będzie wystarczający aby powstały z nich teksty piosenek.

19. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres email: fundacja@mlodziartysci.eu

Zielona Góra 21.02.2017 r.