Wypełnij prawidłowo poniższy formularz, aby zgłosić się do Konkursu na teksty piosenek.
Dane instytucji delegującej (w przypadku braku-wpisz swoje dane a jeśli jesteś niepełnoletni to koniecznie kontakt do rodzica/opiekuna)

Piosenka 1

Piosenka 2Piosenka 3