IX MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI „ROZDŹWIĘKI”-IZABELIN 2020

ORGANIZATORZY FESTIWALU

Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”
Centrum Kultury Izabelin ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin

CELE FESTIWALU

Festiwal adresowany jest do młodych wokalistów zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Główne jego cele to:
– promowanie wybitnie uzdolnionej młodzieży,
– popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego rozwoju,
– prezentacja dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów wokalnych.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 lat w następujących grupach wiekowych
(wg roku urodzenia):
I grupa – roczniki 2010-2013
II grupa – roczniki 2007-2009
III grupa – roczniki 2004-2006
IV grupa – roczniki 1995-2003
2. Uczestnikami konkursu mogą być soliści, duety oraz zespoły wokalne (do 8 osób) z wyłączeniem laureatów nagród
Grand Prix festiwali organizowanych przez Fundację „Młodzi Artyści”.

Koniecznie przeczytaj REGULAMIN

Do zgłoszenia niezbędny Ci będzie kod z płyty Młodzi Artyści Śpiewają 2020

Wyślij formularz zgłoszenia: https://mlodziartysci.eu/formularz-zgloszenia/