Konkurs na teksty piosenek FMA 2022

JURY „Ogólnopolskiego Konkursu na Teksty Piosenek FMA 2022” po zapoznaniu się z nadesłanymi tekstami konkursowymi, postanowiło uhonorować:

Tytułami LAUREATÓW oraz nagrodami w postaci przydatnego sprzętu elektronicznego, następujące osoby:

Grupa I – roczniki 2011 i młodsi
Jakub Mrozek („Szkolny rap”, „Wakacyjny luz”)

Grupa IV – rocznik 2003 i starsi
Anna Piliszewska („Kolorowi czarodzieje”, „Kapitan”)
Joanna Kamińska („Garść wakacji”, „Mała nadzieja”, „Portret przyjaźni”)
Maciej Wroński („W Twoich oczach”, „Mogę być kim chcę”)
Monika Górny („Gwiazdy”, „Latawce”, „Gram w szczęście”)

Tytułami WYRÓŻNIONYCH oraz nagrodami w postaci zestawu płyt CD oraz gadżetów FMA następujące osoby:

Grupa III – rocznik 2004 – 2007
Karolina Gawrońska („Słoik z łzami”)

Grupa IV – rocznik 2003 i starsi
Andrzej Piśko („Podróż do marzeń”, „Życia smak”)
Justyna Kuczun („Kiedy”)
Piotr Kolasiuk („Podróżna piosenka”)
Klaudia Kurzawska („Babcia-GPS”, „Dwa tabuny”)
Sylwia Kraśniewska („Babcia i dziadek”, „Psi przyjaciel”, „Zawody”)

Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzyma od nas na email: dyplom (pdf) oraz trzy wybrane podkłady do piosenek (mp3).

Zapoznajcie się z naszymi piosenkami na stronie https://mlodziartysci.eu/plyty-z-piosenkami-i-podkladami/  i napiszcie do nas email z informacją, które podkłady chcielibyście otrzymać.
Wybór piosenek wysyłajcie podając imię, nazwisko i koniecznie z adresu email z którego zgłaszaliście teksty do konkursu.

Laureatów i wyróżnionych prosimy o przesłanie na nasz email: nr tel.komórkowego oraz numeru paczkomatu z którego możecie odebrać paczkę z nagrodą. Koniecznie z adresu email z którego zgłaszaliście teksty do konkursu.

Nagrody oraz dyplomy dla laureatów konkursu będziemy wysyłać do Waszych paczkomatów do końca października 2022 r.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za nadesłane prace !
Realizujcie twórczo swoje pasje i piszcie o tym co Wam w duszy gra ! 🙂
Warto inspirować się przebogatą twórczością mistrzów pióra polskiej piosenki, m.in.: Agnieszki Osieckiej, Ewy Andrzejewskiej, Jacka Cygana, Jana Wołka, Jeremiego Przybory, Jonasza Kofty, Wojciecha Młynarskiego i innych.

————————————————————————

Szanowni Państwo, z uwagi na Państwa liczne prośby wydłużamy czas przyjmowania zgłoszeń do tegorocznego konkursu, do dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Ogłoszenie wyników opublikujemy do 15 października 2022 roku.

————————————————————————

Regulamin

Ogólnopolskiego Konkursu na Teksty Piosenek FMA 2022

 1. Organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”.
 2. Przedmiotem konkursu jest tekst do piosenki dziecięcej lub młodzieżowej o dowolnej tematyce, w języku polskim.
  Proponowane przez Organizatora tematy tekstów:
  a) moje pasje, talenty, marzenia,
  b) moja ojczyzna – ta mała (region w którym mieszkam) lub większa (Polska),
  c) przyjaźń,
  d) wolność,
  e) patriotyzm,
  f) turystyczne,
  g) dla przedszkolaków,
  h) o nauczycielu,
  i) szkoła,
  j) przyroda,
  k) babcia,
  l) dziadek.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, zamieszkali na terenie Polski.
 4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy teksty konkursowe.
 5. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane w innych konkursach.
 6. Konkursowe teksty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie (link poniżej):
  Kliknij tutaj i zgłoś teksty do konkursu 🙂

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 sierpnia 2022 roku.
Ogłoszenie wyników opublikujemy do 15 października 2022 roku.

 1. Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” z siedzibą w Zielonej Górze jest administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej się do konkursu – do czasu jego zakończenia.

Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,

Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w dowolny sposób. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.

 1. Fundacja ma prawo do publikowania, przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nadesłanych prac konkursowych.
 2. Zwycięzców wyłoni Rada Artystyczna złożona z profesjonalnych twórców piosenek. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
 3. Nadesłane teksty mogą znaleźć się na płytach wydawanych przez Fundację Młodzi Artyści.
  Fundacja ma prawo do wprowadzania zmian w treści nadesłanych na konkurs tekstów, na potrzeby dostosowania ich do tworzonych piosenek.
 4. Nagrodami w konkursie będzie ponadto drobny sprzęt audio, wydawnictwa książkowe, płytowe oraz profesjonalne podkłady do piosenek.
 5. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Fundacji bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.
 6. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
 7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, 1662) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.
 8. Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Rada Artystyczna ma prawo nie przyznać nagród oraz wyróżnień, m.in. w przypadku jeżeli poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie będzie wystarczający aby powstały z nich teksty piosenek.
 12. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres email: fundacja (małpka) mlodziartysci.eu

 

Zielona Góra 02.01.2022 r.